Corporate identity

Ammeraal Beltech


Ammeraal Beltech, Innovation & Service in Belting

Jednotný vizuální styl propagace hlavních tržních segmentů firmy.
Opakující se prvek otisku (symbol, logo značky), který je zanesen ve všech segmentech.

www.ammeraalbeltech.cz